Elkoll i Kiruna AB

Elkoll i Kiruna AB startade som ett enmansföretag som sedan expanderat
i rask takt och nu är ett väl etablerat el-företag i malmfälten.
Elkoll är idag i den storleken så vi kan anpassa oss snabbt efter kundernas behov samtidigt som vi kan ta oss an riktigt stora projekt.

Elkoll Styrtele El & Maskin